Adalson s.r.o.

IČO: 04370040
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 246561

sídlo společnosti
Přemyslova 215
273 06 Libušín

korenspondeční adresa
Vojtěcha Lanny 3283
278 01 Kladno

Tel .: +420 722 534 704 
E-mail: info@adalson.cz

Zašlete nám zprávu